3

Metformine in Progressieve MS

Bij MS geraken verschillende plaatsen in de hersenen en het ruggenmerg ontstoken en beschadigd. Hierdoor werkt het centrale zenuwstelsel niet goed meer: prikkels worden niet meer correct doorgegeven. Dit kan leiden tot o.a.  vermoeidheid, problemen met zicht, verlies van kracht of gevoel, problemen met plassen, evenwichts- en geheugenproblemen. Binnen het Universitair Neuro-immunologie Centrum Antwerpen (UNiCA) in het UZA zoeken neurologe dr. Barbara Willekens en haar team naar oplossingen om MS beter te diagnosticeren, begrijpen en behandelen.  

In de studie MACSiMiSE-BRAIN wordt onderzocht of het bestaande diabetesmedicijn metformine ook ingezet kan worden bij patiënten met progressieve MS. Want ondanks de bestaande ziekte remmende behandelingen die gericht zijn op het afweersysteem, zien we bij patiënten met progressieve MS dat de ziekte desondanks achteruit blijft gaan. Soms is er geen behandeling beschikbaar. Het team gaat onderzoeken of metformine helpt om de achteruitgang te remmen. Deze studie loopt in nauwe samenwerking met andere MS centra binnen België.

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt met grants van: FWO-TBM, Start2Cure, NationalMS Society USA, UZA Foundation, Belgian Charcot Fellowship

Metformine in Progressieve MS

Mogelijk kan metformine herstel van myeline bevorderen en zenuwbanen beschermen. Daarbij willen we dit bestaande medicijn testen als een aanvulling op bestaande behandelingen die ontstekingen in het zenuwstelsel afremmen of als enige medicijn in een klinische studie waarin metformine vergeleken zal worden met placebo.  Het doel van deze studie is om de levenskwaliteit van patiënten met progressieve MS (substantieel) te verhogen.”, aldus dr. Barbara Willekens.

Project Overzicht