Wat wij doen

De Start2Cure Foundation is in 2019 opgericht om op korte termijn de kwaliteit van leven van mensen met progressieve Multiple Sclerose te verbeteren en op de langere termijn genezing van de ziekte dichterbij te brengen. De stichting stelt enerzijds subsidies beschikbaar voor medisch wetenschappelijk onderzoek en anderzijds voor sociaal maatschappelijke initiatieven.

Missie en Doelstelling

De uiteindelijke missie is om Multiple Sclerose te genezen en opgelopen invaliditeit in al haar facetten te verminderen. Daarnaast bestaat de wens om op de kortere termijn de omgeving van de patiënt aan te passen en te verbeteren waardoor de kwaliteit van leven in de progressieve en gevorderde fase van de ziekte voor patiënt en naasten wordt verhoogd.

Focus en scope

Onderzoeks projecten:

Om uiteindelijk de progressie van de ziekte te stoppen en regeneratieve behandelingen te ontwikkelen, blijft het financieren in (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. De focus ligt de komende jaren echter meer op klinisch en patiëntgericht onderzoek met het doel MS gerelateerde symptomen in de progressieve fase van de ziekte te verbeteren middels bijvoorbeeld pilot studies.

Wat_wij_doen

Klinisch onderzoek op het gebied van:

Sociale Projecten:

Daarnaast ligt de focus op sociale en maatschappelijke initiatieven, met name in Nederland, waarin getracht wordt de kwaliteit van leven te bevorderen voor de patiënt en naasten.

Een aantal onderwerpen die mogelijk in aanmerking komen zijn: