5

Blaasstoornis bij MS behandelen met neuromodulatie

Hoogleraar urologie prof.dr. Bertil Blok heeft van de stichting Start2Cure een subsidie ontvangen voor onderzoek naar een nieuwe vorm van neuromodulatie tegen blaasstoornissen bij mensen met MS. Met zijn groep onderzoekt hij hoe stimulering van de schaamzenuw kan helpen bij een slecht functionerende sluitspier. Mensen met MS hebben hier vaak veel last van.

Meer dan 90% van de mensen met MS krijgt op een gegeven moment blaasstoornissen. Deze klachten hebben vaak erg veel invloed op de kwaliteit van leven en worden vaak genoemd als een van de meest hinderlijke klachten van MS. Er zijn onvoldoende behandelingsopties voor een overgroot deel van de MS patiënten. De klachten vormen een groot probleem.

Vroeg in de ziekte hebben MS patiënten vaak last van overactieve blaasklachten (OAB) zoals plotse aandrang, urineverlies en erg vaak naar het toilet moeten. In latere stadia ontstaan ook problemen met het openen van de sluitspier van de blaas, waardoor de blaas ook niet meer goed kan legen. Vooral deze klachten zijn erg lastig te behandelen waardoor vaak een katheter nodig is.

Een manier om deze klachten te kunnen behandelen is door middel van stimulatie van een zenuw met een hoge frequentie, wat kilohertz stimulatie wordt genoemd. Een kilohertz stimulatie van een zenuw verlamt deze zenuw tijdelijk, waardoor de functie hiervan kortstondig uitvalt.

In deze studie zal voor het eerst in de mens kilohertz stimulatie van de nervus pudendus worden toegepast in 20 MS patiënten. Hiermee zal het eerste bewijs van deze therapie in de mens aangetoond kunnen worden, wat een revolutie kan betekenen voor blaasstoornissen bij MS en andere neurogene en niet-neurogene aandoeningen.

Deze behandeling is niet enkel voor MS patiënten potentieel nuttig maar ook voor andere neurologische aandoeningen zoals dwarslaesie, Parkinson’s Disease, post-stroke, Spina bifida, en cerebral palsy. Ook patiënten met deze blaasklachten zonder neurogene oorzaak, die dus moeite hebben hun plas op te houden en de blaas goed te legen bijvoorbeeld door ouderdom, komen hiervoor in aanmerking.

InterStim

 Bertil Blok, hoogleraar urologie in het Erasmus MC:

‘Dit principe willen wij toepassen op de nervus pudendus, ook wel de schaamzenuw. Als deze zenuwfunctie wordt onderbroken, dan opent de blaashals, met als gevolg een nagenoeg spontane blaaslediging door de afgenomen druk in de plasbuis. Dit principe al getest bij dieren en laat consistent goede resultaten zien. Dit is een ideale oplossing voor de blaasledigingsklachten en kan gecombineerd worden in een zelfde systeem als standaard sacrale neuromodulatie om zo de OAB en de blaasledigingsklachten te behandelen met hetzelfde apparaat. We gaan nu onderzoeken of het mensen met MS kan helpen bij het plassen.’

Project Overzicht