Sociale Grant

Met de sociaal maatschappelijke initiatieven tracht de stichting om op de kortere termijn de omgeving van de patiënt aan te passen en te verbeteren waardoor de kwaliteit van leven in de progressieve en gevorderde fase van de ziekte voor patiënt en familie wordt verhoogd.

Sociale initiatieven kunnen gedurende het jaar op ieder moment een aanvraag indienen. De stichting verleent enkel financiële steun aan Algemeen Nut Beogende Instellingen in Nederland en België (door de Belastingdienst erkende ANBI’s). Commerciële instellingen komen niet in aanmerking voor ondersteuning, evenals aanvragen voor steun ten behoeve van een individu.

Start2Cure hanteert de volgende algemene richtlijnen en criteria:

De aanvragen worden in 2 stappen geanalyseerd.

Step 1 : vooraanvraag

Sociaal Project - Aanvraag Formulier (#4)

Na de vooraanvraag gaan succesvolle aanvragers door naar stap 2 van de aanvraag. Het aanvraagformulier wordt per email verzonden.